دانشگاه علوم انتظامی امین
دانشکده فرماندهی و ستاد
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی
عنوان
بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا – مورد مطالعه تهران بزرگ1391-1390
استاد راهنما
دکتر علی بابائیان
استاد مشاور
دکتر عبدالله هندیانی
محقق
سرهنگ دوّم ستاد علی اسکندرپور
مهرماه 1393

تقدیم به :
اوّلین شهید مظلوم عالم حضرت علی(ع) ابن ابیطالب، اُمّ اَبیها حضرت فاطمه الزهراء(ع) و فرزندان پاک، منزه، مقدس و ملکوتی شان امام حسن مجتبی(ع) و سرور و سالار شهیدان حضرت اَبا عبدالله الحسین(ع) و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و شهدای مظلوم و فداکار صحرای کربلا.
تقدیم به روح ملکوتی و پاک پدر عزیزم که همچون باران رحمت برگلستان زندگیش بارید ولی هرگز گلهای نوشکفته اش را نتوانست با دست محبتش بر آنها نوازش و دلداری دهد و مادرمهربان و فداکارم اسوة صبر که با تحمل سختی های فراوان چون پدری مهربان و استوار درکنارمان همچون پروانه گِرد شمع چرخید تا عشق واقعی مادری و پدری به وجود گلهای زندگی خود یاد دهد. و به فرزندان دلبندم یاسین و یاسمن و همسر مهربانم که با دلگرمی، تشویق موجب ادامه تحصیل و به زندگیم زیبائی و طراوت بخشیدند.
سپاسگزاری
((من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق))
حمد و سپاس خداوند متعال را که بر من منت نهاد و دل وجانم را به نور علم و معرفت زینت بخشید و توفیق فراگیری این مراحل را نصیبم فرمود و اگر عنایت حق نمی بود تحمل مشکلات و مرارتهای که همواره با آن مواجه بودم، سخت و طاقت فرسا به نظر می رسید. پس قبل از هرچیز « منّت خدای را عزّوَجل که طاعتش موجب غربت است و به شکر اندرَش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود مُمِد حیا ت است وچون برآید مفرّح ذات پس در هر نفسی دو نعمت بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بِدَر آید.
لازم می دانم از استاد ارجمندم جناب سرهنگ دکتر علی بابائیان که راهنمایی های ارزنده ای را جهت بهبود کیفیت تحقیق و همچنین تدوین پایان نامه ام بعنوان استاد راهنما و استاد محترم مشاور سردار دکتر عبدالله هندیانی که نظرات ارزنده و صمیمانه ایشان و همراهان صمیمی دیگر، که در تدوین این تحقیق ارایه نمودند تقدیر می نمایم.
همچنین از اعضای خا نواده ام به خاطر دعای خیر و صبر و تحمل فراوان ایشان در طول مدت تحصیلم مرا بهره مند نمودند، تقدیر و تشکر می نمایم. در پایان از کلیه فرماندهان، رؤسای پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا و کلیه همکاران آن پلیس ،کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهران بزرگ، معاونین ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری و سایر عزیزانی که به نحوی مرا در انجام این پژوهش یاری نمودند، صمیمانه تشکر می نمایم.
سرهنگ دوّم علی اسکندرپور
چکیده
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا(مورد مطالعه تهران بزرگ در سال های1390-1391) می باشد. هدف از این پژوهش نقش هر یک از شاخص های مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا را شناسایی نمایم. تا با بهره گیری از اثر بخش ترین روش های موجود برای کلیه مدیران عالی، میانی در سطح کشور به منظور افزایش کارآیی و مقابله جدی تر با پدیده شوم قاچاق کالا آن را بکارگیری و در توسعه شاخص های مطلوب برای رسیدن به اهداف اقتصادی و سند چشم انداز 1404دولت و رسیدن به تدابیر مقام معظم رهبری نیز جامعه عمل بپوشانیم.
برای این منظور بعد از مرور ادبیات تحقیق و طراحی مدل مفهومی، با استفاده از روش توصیفی، تکنیک پیمایشی، با هدف کاربردی و جامعه آماری تمام شمار متشکل کارکنان شاغل در پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز آگاهی تهران بزرگ، کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا ، مدیران و رؤسای ادرات شاغل در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری انتخاب شده اند. آنگاه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متغیرها از روش ضریب آلفای کرونباخ دارایی اعتبار و پایایی 851/0 بدست آمد و با کمک نرم افزارspss داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج در پاسخ به سئوال میزان اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا چیست؟ نشان داد که: 1- بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.2- بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد. 3- بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
نتیجه اینکه؛ باتوجه به چند بُعدی بودن زمینه های شکل گیری قاچاق کالا درکشور مشکلات پلیس را در مقابله با این پدیده شوم اقتصادی چند برابر کرد لذا ناجا با استفاده از مدیریت قوی؛ تجهیزات مدرن، منابع انسانی متعهد و با دانش و تجربه بالا با قاچاق مقابله نماید ممکن است بصورت مقطعی و در یک برهه زمانی اثر گذار باشد لیکن بصورت دائمی و قطعی ریشه قاچاق را نمی تواند قطع و از بین ببرد. بنابراین لازمه اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا همراهی، همکاری، و عزم ملی دولت به عنوان قوه مجریه در تهیه و تنظیم لوایح مناسب جهت اصلاح قوانین، رفع مشکلات معیشتی مردم و… همچنین تصویب قانون مدون و بازدارنده در تمامی ابعاد قاچاق کالا توسط قوه مقننه و سایر سازمان های متولی را می طلبد. که نتایج تحقیق حاضرآن را تایید می نماید.ذلذا پیشنهاد می گردد؛ با بکارگیری تجهیزات مدرن الکترونیکی، اپتیکی، خودرویی، نرم افزاری و سخت افزاری در مبادی رسمی و غیر رسمی، مسیرهای پر تردد عبورکالاهای قاچاق با استفاده از سرمایه های انسانی مجرب و آموزش دیده، دارای تحصیلات علمی بالا و غیره که مؤثرترین سرمایه سازمان پلیس می باشند ضمن کشف علمی جرم قاچاق با استفاده از قوانین جدید جامع وبدون نقص، رسیدگی به پرونده ها در شعبات ویژه، قضات باتجربه و… با صدوراحکام و مجازات بازدارنده علیه مجرمین منجر به افزایش هزینه های جرم و کاهش ریسک قاچاق خواهد شد که هرسه عنصر مکمل یکدیگر لازم و ملزوم هم بوده و بایستی در تقویت همزمان آنها تلاش نماییم.
واژگان کلیدی
اثربخشی (Effectiveness)، مدیریت انتظامی (Security Management)، قاچاق کالا(Smuggling goods)، قانون(Law) ، منابع انسانی(Human Resources)، تجهیزات (Equipment)،
فهرست مطالبعنوانصفحهفصل اول:کلیات تحقیق1-1- مقدمه11-2- بیان مسئله21-3- اهمیت وضرورت تحقیق31-3-1-کاربردهای تحقیق51-3-2-کاربردهای نتیجه پژوهش51-3-3- جنبه جدید و نوآوری پژوهش51-4- اهداف تحقیق61-5- سئوالهای تحقیق61-6- فرضیه ها ی تحقیق71-7- قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و موضوع تحقیق71-8- تعاریف نظری وعملیاتی واژگان کلیدی71-9- خلاصه فصل12
فصل دوم:مبانی نظری وپیشینه تحقیق2-1- مقدمه142-2- پیشینه تحقیق152-2-1- تحقیقات داخلی152-2-2- تحقیقات خارج از ناجا202-2-3- تحقیقات خارجی222-2-4- تفاوت تحقیق حاضر با تحقیقات ارائه شده232-3- قاچاق کالا232-3-1- تاریخچه قاچاق کالا232-3-1-1- قاچاق کالا در جهان232-3-1-2- قاچاق کالا در ایران252-3-2- نظریه های قاچاق282-3-2-1- نظریه حرص وآز- افلاطون282-3-2-2- نظریه آدام اسمیت292-3-2-3- نظریه پاپل
فهرست مطالب29
عنوانصفحه2-3-2-4- نظریه قاچاق و رفاه در اقتصاد- ماری ونلسون292-3-2-5- نظریه لایمن292-3-2-6- نظریه مرتون292-3-2-7- نظریه فروید302-3-2-8- نظریه دیویس302-3-3- مفاهیم قاچاق302-3-4- مفاهیم گمرکی322-3-5- انواع کالا بر حسب قانون مقررات صادرات و واردات332-3-6- انواع قاچاق342-3-6-1- قاچاق بر حسب سازمان های مأمور وصول در آمد دولت و قوانین و مقررات342-3-6-1-1- قاچاق گمرکی342-3-6-1-2- قاچاق دخانی342-3-6-1-3- قاچاق ارز، طلا، نقر ه و مسکوکات342-3-6-1-4- قاچاق فرآورده ها352-3-6-1-5- قاچاق اموال تاریخی، فرهنگی372-3-6-1-6- قاچاق اسلحه و مهمات و مواد ناریه382-3-6-1-7-قاچاق پرندگان شکاری و وحوش کمیاب382-3-6-1-8- قاچاق دارو392-3-6-2- قاچاقصادراتی و قاچاق وارداتی392-3-7- مبادی عمده ورودی کالاهای قاچاق402-3-7-1- مبادی رسمی و غیر رسمی412-3-7-1- 1- مبادی گمرکی(رسمی)412-3-7-1-1- 1- مبادی رسمی ویژه412-3-7-1-1- 2- مبادی رسمی عام412-3-7-1-2- مبادی غیرگمرکی(غیر رسمی)462-3-8- شگردههای قاچاق کالا462-3-8-1- مرزهای دریایی462-3-8-1- 1- شگردهای ورود و خروج کالا از مرزهای دریایی482-3-8-2- مرزهای خشکی
فهرست مطالب49عنوانصفحه2-3-9- انتقال، نگهداری و توزیع کالای قاچاق502-3-9-1- انتقال کالای قاچاق از خارج به داخل کشور502-3-9-2- حمل و نقل کالای قاچاق به شهرهای داخلی512-3-9-3- نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق522-3-10- شکل گیری قاچاق کالای ورودی522-3-10-1-کشورهای مبدأ522-3-10-2- کشورهای عربی حوزه خلیج فارس532-3-10-3-کشورهای همسایه غربی542-3-10-4- کشورهای همسایه شرقی552-3-10-5-کشورهای همسایه شمالی552-3-11- آثار و پیامدهای قاچاق کالا562-3-11-1- آثار اقتصادی قاچاق کالا562-3-11-2- آثار اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا622-3-11-3- آثار سیاسی قاچاق کالا642-3-12- علل و عوامل مؤثر در افزایش قاچاق کالا652-3-12-1- عوامل اقتصادی662-3-12-2- عوامل جغرافیایی662-3-12-3- عوامل امنیتی662-3-12-4- عوامل قانونی672-3-12-5- عوامل فرهنگی و اجتماعی672-3-13- شاخص های پژوهش692-3-14- آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری692-2-14-1- آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا692-3-14-1-1- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا702-3-14-1-2- قانون مجازات مرتکبین قاچاق702-3-14-1-3- قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی712-3-14-1-4- قانون مجازات اخلالگران در نظام کشور712-3-14-1-5- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی 712-3-14-1-6- قوانین ومقرات بودجه راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز71فهرست مطالبعنوانصفحه2-3-14-1-7- قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا722-3-15- عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کالا732-3-15- 1- عنصر قانونی بزه قاچاق کالا732-3-15-2- عنصر مادی بزه قاچاق کالا732-3-15- 3- عنصر معنوی بزه قاچاق کالا742-3-16- قواعد حاکم بر مرتکبین قاچاق742-3-16- 1- مباشرت در قاچاق کالا742-3-16-2- شرکت در قاچاق کالا742-3-16-3- معاونت در قاچاق کالا752-3-17- عوامل حقوقی752-3-17- 1- مقررات حاکم بر تعدد وتکرار جرم قاچاق کالا752-3-17- 2- نبودِ تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا762-3-17- 3- نقایص و ایرادهای قوانین762-3-17- 4- ناهماهنگی در تدوین مقررات782-3-17- 5- وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان782-3-17- 6- مشکلات قانونی802-3-17- 7- برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق802-3-17- 8- تعدد قوانین و مقررات802-3-18- آسیب شناسی برخورد قضایی812-3-18-1- مشکلات موجود در محاکم822-3-18-2- اختلاف رویه در مراجع رسیدگی822-3-18-3- ضعف در برخورد قضایی832-3-18-4- متفاوت و متعدد بودن مراجع داوری یا دادرسی842-3-18-5- ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق کالا852-3-18-6- استفاده از قضات باتجربه و متخصص دررسیدگی به جرم قاچاق کالا852-3- 19- تجهیزات قابل استفاده در شناسایی،کشف و مقابله با قاچاق کالا862-3- 19-1- بانک های اطلاعاتی( پایگاه داده ها)862-3- 19-2- سیستم جی پی اس872-3- 19-3- استفاده از دستگاه ایکس ری88
فهرست مطالبعنوانصفحه2-3- 19-4- سیستم سمیج (سیستم های اطلاعات جغرافیایی)892-3- 19-5- اطلاعات (منابع ومخبرین)902-3- 19-6- تجهیزات خودرویی922-3- 19-7- ایست و بازرسی های ثابت(بلند مدت)932-3- 19-8- ایست وبازرسی موقت (کوتاه مدت)942-3- 19-9- برنامه ریزی952-3- 19-10- انواع طرح های پلیس962-3- 19-11- اتوماسیون اداری962-3- 20- منابع انسانی(سرمایه انسانی)972-3- 20-1- تعاریف منابع انسانی982-3- 20-2- اهمیت سرمایه انسانی982-3- 20-3- تعريف مديريت منابع انساني 992-3- 20-4- اهداف مديريت منابع انساني992-3- 20-5- مدل سازگار مديريت منابع انساني992-3- 20-6- تقسیم بندی سرمایه انسانی1002-3- 21- شاخص های منابع انسانی در پژوهش حاضر1012-3- 21- 1- آموزش کارکنان1012-3- 21- 2- سیستم پاداش1022-3- 21- 3- مدیریت مشارکتی1032-3- 21- 4- تحصیلات کارکنان 1042-3- 21- 5- رضایت شغلی (خشنودی شغلی)1052-3- 21- 6- ارتقای شغلی(شایسته سالاری)1062-3- 21- 7- پرداخت حق الکشف1072-4- اثر بخشی1082-4-1- تعاریف اثربخشی1092-4-2- مفهوم کارآیی – اثربخشی1092-4-3- مدل‌های اثربخشی سازمانی1102-4-4- ادغام معیارهای اثربخشی1112-5 – مدیریت انتظامی111
فهرست مطالبعنوانصفحه2-5-1- فراگيریمديريت1112-5-2- اهميتمديريت1112-5-3- سيرتحولمديريت1122-5-3- 1- نظريههایمکتبکلاسيک1122-5-3- 1- 1- نظريهمديريتعلمی1122-5-3- 1- 2- نظريهفرآیندی مدیریت(اصولگرايان)1132-5-3- 1- 3- نظريهبوروکراسی1132-5-3- 2- مکتبروابطانسانی(نئوکلاسيک) 1132-5-3-3- وضعیت مدیریت امروز1142-5-3-3-1- مدیریت نظامگرا1142-5-3-3-2- مدیریت اقتضایی1142-5-3-4- نظريهنقشهایمديری1152-5-4- طبقهبندیمديران1152-5-4-1- مديريتعملياتی1152-5-4-2- مديريتميانی1152-5-4-3- مديريتعالی1152-5-5- تأمينمديريت1152-5-6- مهارتهایمديری1162-5-7- مدیریت پلیس (مدیریت انتظامی)1162-5-8- مدیریت پلیس جامعه محور1172-5-9- اهداف پلیس1172-5-10- رسالت پلیس1182-5-11- اهداف و مقاصد نهایی پلیس1192-5-12- نقش مدیریت انتظامی درمبارزه با قاچاق کالا1202-5-12-1- زیر سیستم عملیات ها1202-5-12-2- زیر سیستم مدیریت1212-5-12-3- ریز سیستم خدمات کمکی1212-5-13- ماموریتهای پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا122
فهرست مطالبعنوانصفحه2-5-14- ارزش های مهم کار پلیس1232-5-15- نوع مدیریت کنونی حاکم بر مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا1232-5-16- دلایل انتخاب شاخص های مدیریت انتظامی دراین تحقیق1242-5-17- نتیجه گیری و ارایه مدل تحقیق1252-6- الگوی تحلیلی و مفهومی1252-7- خلاصه فصل128
فصل سوم :روش شناسی تحقیق3-1- مقدمه1303-2- نوع و روش تحقیق1313-3- جامعة آماری پژوهش1323-4- روش نمونه گیری 1323-5- روش جمع آوری اطلاعات1323-6- ابزار اندازه گیری اطلاعات1333-7- متغیرهای تحقیق1343-7-1- متغیر مستقل1343-7-2- متغیر وابسته1343-8- روش های سنجش روایی و پایایی1353-8-1- روایی1353-8-2- پایایی1353-9- بُعد زمانی تحقیق1363-10- خُبرگان تحقیق1373-11- روشهای آمار و تجزیه وتحلیل داده ها1373-12- خلاصه فصل138
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه1404-2- یافته های توصیفی تحقیق141
فهرست مطالبعنوانصفحه4-2-1- درجه پاسخ آزمودنیها1414-2-2- تحصیلات پاسخ دهندگان1424-2-3- سنوات خدمتی پاسخ دهندگان1434-2-4- جدول و نمودار مربوط به قوانین و مقررات موجود با قاچاق1444-2-5- جدول و نمودار مربوط به برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق1454-2-6- جدول و نمودار مربوط به ناهماهنگی و نارسایی قوانین قاچاق1464-2-7- جدول و نمودار مربوط به نواقص و ایرادات مربوط به قوانین قاچاق1474-2-8- جدول و نمودار مربوط به ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق1484-2-9- جدول و نمودار مربوط به تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق1494-2-10- جدول و نمودار مربوط به وحدت رویه قضایی درپرونده های قاچاق1504-2-11- جدول و نمودارمربوط به استفاده از قضات با تجربه و متخصص در رسیدگی به جرایم قاچاق
1514-2-12- جدول و نمودار مربوط به ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق1524-2-13- جدول و نمودار مربوط به استفاده از بانک های اطلاعاتی1534-2-14- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم جی پی اس1544-2-15- جدول و نمودار مربوط به استفاده از دستگاه ایکس ری1554-2-16- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی1564-2-17- جدول و نمودار مربوط به بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین1574-2-18- جدول و نمودار مربوط به استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن وجدید1584-2-19- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی ثابت(دائمی)1594-2-20- جدول و نمودار مربوط به استفاده از ایست و بازرسی موقت1604-2-21- جدول و نمودار مربوط به تدوین برنامه ریزی سالیانه1614-2-22- جدول و نمودار مربوط به هدایت ستادی کارکنان در پرونده های قاچاق1624-2-23- جدول و نمودار مربوط به تدوین شیوه نامه شگردهای قاچاقچیان1634-2-24- جدول و نمودار مربوط به تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق1644-2-25- جدول و نمودار مربوط به اجرای طرح های عملیاتی علیه سازمان قاچاق1654-2-26- جدول و نمودار مربوط به استفاده از سیستم اتوماسیون اداری برای تسریع در ابلاغ
طرحها، دستورالعمل ها و…
1664-2-27- جدول و نمودار مربوط به آموزش کارکنان اجرایی167فهرست مطالبعنوانصفحه4-2-28- جدول و نمودار مربوط به پرداخت پاداش و ارتقای توان بر اساس کشفیات1684-2-29- جدول و نمودار مربوط به مدیریت مشارکتی کارکنان در شناسایی و کشف، دستگیری قاچاقچیان و رسیدگی به پرونده های قاچاق
1694-2-30- جدول و نمودار مربوط به میزان تحصیلات کارکنان1704-2-31- جدول و نمودار مربوط به میزان خوشنودی شغلی کارکنان1714-2-32- جدول و نمودار مربوط به ارتقای شغلی (شایسته سالاری)کارکنان1724-2-33- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به کاشفین به میزان 20%1734-2-34- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل انتظامی و بازجو به میزان7%1744-2-35- جدول و نمودار مربوط به پرداخت حق الکشف به عوامل ستادی به میزان 3%1754-3- یافته های استنباطی1764-3-1- فرضیه فرعی اول1764-3-2-فرضیه فرعی دوم1774-3-3- فرضیه فرعی سوم1784-3-4- فرضیه اصلی1794-4- خلاصه180
فصل پنجم :نتیجه گیری وپیشنهادها5-1- مقدمه1825-2- مروری بر چارچوب کلی تحقیق1825-3- یافته های پژوهش1835-3-1 – یافته های توصیفی فردی پاسخ دهندگان1835-3-2- یافته های استنباطی فرضیه های تحقیق1835-4- فرضیه های پژوهش1845-4-1- بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.1845-4-2- بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.1855-4-3- بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد. 1865-5- بحث و نتیجه گیری1885-6- پیشنهادها190فهرست مطالب
عنوان
صفحه
5-6-1- پیشنهادهای برگرفته از یافته های تحقیق
1905-6-2- پیشنهادهای تجربی محقق1915-6-3- پیشنهادها برای محققین آینده1935-7- محدودیت های تحقیق194
فهرست منابع و مأخذ
196منابع فارسی196منابع خارجی202
ضمائم
پرسشنامه
فهرست جداولعنوان جدول صفحه2-1: طول مرزهای آبی و خاکی کشور با کشورهای همسایه 402-6 : مدل‌های اثربخشی سازمانی1102-8 : وظایف سازمانی پلیس1202-10: مدل تحلیلی مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا1273- 2: نتایج حاصل از برآورد پایایی پرسشنامه1364-1: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک درجات نظامی1414-2 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک مقطع تحصیلی1424-3 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک سابقه خدمتی1434-4 :توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ قوانین و مقررات موجود با قاچاق1444-5 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق1454-6 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ناهماهنگی ونارسایی قوانین قاچاق1464-7 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ نواقص وایرادات مربوط به قوانین قاچاق1474-8 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ایجاد شعبات ویژه قضایی1484-9:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق1494-10: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ وحدت رویه قضایی در پرونده های قاچاق1504-11: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص1514-12: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق1524-13:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از بانک های اطلاعاتی1534-14: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم جی پی اس1544-15: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ایکس ری 1554-16: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی1564-17:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین1574-18: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از تجهیزات خودرویی مدرن1584-19 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی ثابت1594-20 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی موقت1604-21 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین برنامه ریزی سالیانه1614-22: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ هدایت ستادی کارکنان1624-23: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین شیوه نامه شگردهای قاچاقچیان163
فهرست جداولعنوان نمودار صفحه
4-24:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق
1644-25: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ اجرای طرح های عملیاتی1654-26: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری1664-27: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی1674-28: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت پاداش و ارتقای توان1684-29: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ مدیریت مشارکتی کارکنان1694-30: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان تحصیلات کارکنان1704-31: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان خوشنودی شغلی کارکنان1714-32: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ارتقای شغلی(شایسته سالاری)کارکنان1724-33: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف کاشفین به میزان 20%
1734-34: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل انتظامی به میزان7%
1744-35: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل ستادی به میزان3%
1754- 36 : ضریب همبستگی رابطه بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا1764- 37 : ضریب همبستگی رابطه بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا1774- 38 : ضریب همبستگی رابطه بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا1784-39 : آزمون یک طرفه مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا179
فهرست نمودارهاعنوان نمودار صفحه
2-2 : آثار و نتایج اقتصادی قاچاق کالا
612-3 : آثار اجتماعی فرهنگی قاچاق کالا642-4 : آثار و نتایج سیاسی قاچاق کالا652-5 : نمودار علت و معلولی– معروف به نمودار استخوان ماهی (ایشیکاوا)684-1: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به درجات نظامی1414-2 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک مقطع تحصیلی1424-3 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها به تفکیک سابقه خدمتی1434-4 :توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ قوانین و مقررات موجود با قاچاق1444-5 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق1454-6 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ناهماهنگی ونارسایی قوانین قاچاق1464-7 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ نواقص وایرادات مربوط به قوانین قاچاق1474-8 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ایجاد شعبات ویژه قضایی148 4-9: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تنوع مراجع رسیدگی کننده به جرم قاچاق1494-10: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ وحدت رویه قضایی در پرونده های قاچاق1504-11: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از قضات با تجربه و متخصص1514-12: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ضعف در برخورد قضایی پرونده های قاچاق1524-13:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از بانک های اطلاعاتی1534-14: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم جی پی اس1544-15: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از دستگاه ایکس ری 1554-16: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی1564-17:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ بکارگیری اطلاعات منابع و مخبرین1574-18: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛استفاده از تجهیزات خودرویی 1584-19 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی ثابت1594-20 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از ایست و بازرسی موقت1604-21 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین برنامه ریزی سالیانه1614-22: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ هدایت ستادی کارکنان1624-23: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تدوین شیوه نامه شگردهای قاچاقچیان1634-24:توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ تهیه دستورالعمل های مقابله با قاچاق164فهرست نمودارها
عنوان نمودار صفحه4-25 : توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ اجرای طرح های عملیاتی1654-26: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ استفاده از سیستم اتوماسیون اداری1664-27: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ آموزش کارکنان اجرایی1674-28: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت پاداش و ارتقای توان1684-29: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ مدیریت مشارکتی کارکنان1694-30: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان تحصیلات کارکنان1704-31: توزیعفراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ میزان خوشنودی شغلی کارکنان1714-32: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ ارتقای شغلی(شایسته سالاری) کارکنان1724-33: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف کاشفین به میزان 20%1734-34: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛ پرداخت حق الکشف عوامل انتظامی به میزان7%
1744-35: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها مربوط به؛پرداخت حق الکشف عوامل ستادی به میزان 3%
175
فهرست شکل ها
عنوان شکل صفحه2-7 : ارتباط میان رسالت کلی و رفتار خاص سازمانی1182-9 : مدل مفهومی مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا126
1-1) مقدمه
قاچاق پدیده ای است که کم و بیش تمام کشورهای دنیا با آن مواجه بوده و هستند. ولی وسعت و عمق آن درکشور های درحال توسعه، بیشتر از کشورهای توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته است.(یاوری،1378،ص10). قاچاق کالا اغلب با واژه های اقتصاد سیاه، اقتصادپنهان، اقتصاد زیرزمینی تعریف می شود، دامنه وسیعی از فعالیت های اقتصادی را چه در مرحله تولید وچه در مرحله توزیع و تجارت شامل می شود در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت و ضبط می شود اما دسته ای از فعالان اقتصادی مایل به چنین امری نیستند و لذا موجبات شکل گیری اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد سیاه را به وجود می آورند. از مهم ترین مصادیق اقتصاد زیر زمینی همانا «پدیده قاچاق کالا و ارز» است که نظام اطلاعات اقتصادی کشور را مختل می کند و تصمیم گیری اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و سیاستگذاری ها کارایی خود را از دست می دهند با توجه به اینکه سالانه کالاهای به صورت قاچاق وارد کشور شده و از طرفی کالاهای نیز از کشور خارج می شود و این امر خسارت جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند که لازم است با مدیریت بهینه کلیه دست اندرکاران نسبت به مقابله جدی با این معضل پرداخت تا دولت را در رسیدن به اهداف چشم انداز کشور یاری کرد. (شکیبائی و احمدی،1378،ص163)
یافته های علمی انتظامی نشان می دهد یکی از عوامل تهدید کننده نظم و امنیت هر کشور «پدیده قاچاق» است. پدیده قاچاق یک عمل خلاف شرع و ضربه به اقتصاد و هویت ملی و برنامه ریزی کشور است که در صورت مقابله نشدن با آن زمینه ساز تضعیف تولید داخلی و ترویج اشتغال ناسالم خواهد بود. میزان سرمایه گذاری، پیشرفت صنایع و فن آوری شرکت های فرا ملیتی، با میزان سرمایه گذاری، پیشرفت صنایع و فن آوری کشورهای در حال توسعه، مانند کشور ما مبین این واقعیت است که ما در کارزار نابرابر قادر به رقابت نیستیم، بنابراین صنایع ما به نوعی حمایت و پیشتیبانی دولتی نیاز دارند، یکی از ابزارهای مؤثر و نافذ خود استعماری، با تبلیغات هزار تو ومردم پسند نیاز آفرینی شده تشنگی مصرف به حد هلاکت رسیده، تجارت غیر قانونی کالا و خدمات می باشد که توان دور زدن و فرار از همه موانع ، مانند حفاظت فیزیکی مرزها، قوانین ومقررات بازدارنده، دیوراه های تعرفه ورود کالا و… را دارد.(شادنیا،1384ص82-83).
قاچاق کالا آثار و تبعاتی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، سیاسی از خود بجا می گذارد. قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می کند؛ این پدیده برنامه ها وسیاستهای توسعه اقتصادی را مختل می سازد و منجربه کاهش تولیدات داخلی ،افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود در اقتصادهایی که در زمینة کمیت و کیفیت تولید، منابع ارزی وحمایت های گمرکی محدویت شدید وجود دارد، همواره بخشی از تقاضای داخلی برای کالاها، به ویژه کالاهای با کیفیت مرغوب، لوکس وحتی ضروری از راه های قانونی تأمین نمی شود.
در کشورهای در حال توسعه و عموماً جهان سوم به علت بی ثباتی سیاسی و نیز وجود اقتصاد تک محصولی مانند نفت یا گاز و علاوه بر عدم زیر ساختهای اقتصادی پایدار و سرمایه گذاری مناسب، مردم برای جبران درآمد و نیز اشتغال کاذب به پدیده قاچاق روی می آورند.
در این میان نقض قوانین بصورت گسترده و عدم اعتقاد به رعایت قوانین مربوطه(که در دراز مدت به صلاح و مصلحت کشور وتولیدات داخلی) نبوده، از عوامل رونق قاچاق کالا وارز می باشد وکشور ما از این قاعده در امان نیست.
آمار و ارقام موجود بیانگر این است که قاچاق کالا یک معضل ملی است و اقتصاد و عوامل فرهنگی، اجتماعی وحتی ارزشهای جامعه را تهدید می کند. لذا در این تحقیق سعی شده که اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا را مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرند.
1-2) بیان مسئله
یکی از مهمترین موانع موجود در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور، قاچاق کالا می باشد. چرا که بنابر ادعا مسئولین سالیانه حدود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق بر اقتصاد ایران ضربه می زند.( روزنامه جام جم ،1392، ص 4) . از آنجائیکه یکی از مهمترین وظایف نیروی انتظامی جمهوري اسلامي برابر بند 8 ماده 4 قانون ناجا(مصوب27تير ماه 1369 (وظيفه پيشگيري را بر عهده نيروي انتظامي قرار داده در بند ماده فوق آمده است: «بر طبق قانون وظايفي بر عهده نيروي انتظامي، به عنوان ضابط قوه قضائيه شامل:1- مبارزه با مواد مخدر2- مبارزه با قاچاق 3- مبارزه با منكرات و فساد 4- پيشگيري از وقوع جرم 5- حفظ آثار و دلائل جرم 6- دستگيري متهمين و مجرمين و جلوگيري از فرار و اختفاي آنان 7- اجرا و ابلاغ احكام قضايي » محول شده است . لذا ناجا اصلی ترین سازمان مبارزه کننده در مقابله با قاچاق کالا به شمار می رود و انتظارات مردم و مسئولین از پلیس در این حوزه زیاد می باشد. پس به منظوراجرای مطلوب وظایف ذاتی ناجا و برآورد انتظارات مسئولین از پلیس، شناخت اثر هریک از شاخص های مدیریت انتظامی ( منابع انسانی، تجهیزات و قوانین) در مقابله با قاچاق کالا ضرورت داشته و یکی از دغدغه اصلی محقق به عنوان کارشناس که چندین سال مستقیماً با آن ارتباط دارد لازم به انجام تحقیق بود تا به استناد به نتایج بدست آمده نسبت به توسعه و تقویت شاخص های اثر گذار سازمانی گامهای مثبت برداشت. با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی در خصوص اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا در تهران مورد بررسی قرار نگرفته بود و از طرفی نظر به اینکه شهر تهران بعنوان مرکز و پایتخت ایران با جمعیتی بالغ بر535،244،8 نفر که تمامی راههای مواصلاتی سراسر کشور به آن منتهی می شود بخشی زیادی از کالاهای مورد نیاز مردم از طریق مبادی رسمی و بخشی از طریق غیر رسمی(قاچاق) توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی به آن وارد و هیچگونه ایست و بازرسی و تجهیزات کنترلی در این راهها وجود ندارد و همچنین ضعف در قوانین فعلی قاچاق و بکارگیری سرمایه های انسانی متخصص و متعهد و اینکه حجم زیادی از جامعه مورد مطالعه به منظور دستیابی به نتایج مطلوب در تهران واقع گردیده نیاز به انجام پژوهش حاضر را بیشتر می نمود. به همین سبب محقق را بر آن داشت تا به این سئوال اصلی پاسخ داده شود که: مدیریت انتظامی به چه میزان درمقابله با قاچاق کالا مؤثر است ؟ تا نسبت به شناخت بیشتر هر یک از مولفه های تحقیق دست یافته و در جهت تقویت و توسعه آن از سوی مسئولین ناجا اقدام لازم معمول گردد.
1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق
باتوجه به اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران از سالها تحت تاثیر پدیده قاچاق کالاقرار گرفته و لطمات جبران ناپذیری در تمامی بخش های فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی وغیره به خود دیده و در جهت مقابله با این صدمات هزینه های زیادی پرداخته است ؛ اعم از جانی که شهادت مامورین مبارزه کننده در این راه، هزینه های مالی، نیروی انسانی و… که برهمگان مشخص و محرز است. همچنین قاچاق پدیده ای مخرب است که آسیب فراوانی بر پیکره ی اقتصاد کشور ها وارد می نماید. این فعالیت غیر رسمی اقتصاد، برنامه ها و سیاست های توسعه کشورها را دچار اختلال می کند و مشکلاتی نظیر کاهش تولیدات صنعتی وداخلی، کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت، فرار از محدویت های تعرفه ای موجود در بخش تجاری کشور،کاهش درآمدهای دولت نیز کمیت و کیفیت عرضه کالاها و خدمات عمومی را در جامعه پائین می آورد و سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه، افزایش بیکاری، تعطیلی کارخانجات تولیدی و … می شود. (مداح،1384،ص6) .
از آنجائیکه هزینه های موارد مذکور سنگین بوده و از پیشرفت کشور نیز در جهت رسیدن به سند چشم انداز1404 باز خواهد داشت رهبر معظم انقلاب نیز در پیام نوروزی سال 1391را سال ((تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی)) نامگذاری کرد و برای رسیدن به تدبیر داهیانه رهبر معظم انقلاب ضرورت توجه به موانع تولید است از آنجائیکه یکی از موانع تولید داخلی، قاچاق کالا می باشد . لذا برای مقابله با قاچاق کالا ضرورت وجود امکاناتی از جمله داشتن دانش مدیریت انتظامی است.
افزایش بی رویه خطرات ناشی از قاچاق وریشه یابی علل ایجاد آن از یک سو وتلاش جهت ارائه راه کار مطلوب و مناسب برای اقدام ستادی و اجرایی برای سازمان های مسئول و ناجا از سوی دیگر ضرورت انجام این تحقیق گردیده است.
اهمیت مدیریت را می توان این چنین بیان کرد که رمز موفقیت و شکست سازمان ها درمدیریت آن خلاصه می شود. به اعتقاد پیتر دراکر 1، عضو حیات بخش هر سازمان، مدیریت آن است.(دراکر،1964، ص351-354). هارولد کنتز2 ، مدیریت را مهمترین زمینة فعالیت انسانی می داند و معتقد است که وظیفة اصلی مدیران در تمام سطوح و در همه ی واحدهای مختلف بازرگانی، صنعتی و اداری این است که محیطی را طراحی و نگه داری کنند تا در آن همه اعضا بتوانند به صورت گروهی با یکدیگر کارکنند و به اهداف تعیین شده دست یابند.(کنتز،1988،ص4) (رضائیان ،1389 ،ص9-11 ).
اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر می تواند از چند جنبه مورد توجه قرار گیرد:
1- عدم انجام تحقیق در زمینه بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا در شهر تهران، ضرورت انجام چنین تحقیقی احساس می گردید.
2- با توجه به تجارب خدمتی چندین ساله محقق در پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا نیاز به شناخت مطلوب ترین و بهترین راههای مقابله با قاچاق کالا در کشور احساس می گردید.
3- یافته های تحقیق می تواند مسئولین وسیاست گذاران ناجا و سازمان های دخیل را نسبت به شناخت اثرات هر یک از شاخص های مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا در خصوص نواقص ، معایب، رفع مشکلات موجود ، اقدامات عملیاتی، برنامه ریزی ها و تناسب بین کشف و میزان قاچاق کالا، کاهش هزینه های مقابله را برای یگان های مبارزه کننده و…را یاری وکمک نمایند.
1-3-1)کاربردهای تحقیق
کاربردهای مختلفی برای این پژوهش متصور است.
نخست آنکه، پس از انجام این تحقیق و شناسایی و معرفی اثربخش ترین روشهای مدیریت انتظامی برای مقابله با قاچاق کالا کلیه دستگاههای دولتی و سازمان های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا در کشور اعم از درون و برون سازمانی با بکارگیری و بهره گیری از آن برای کلیه مدیران عالی، میانی در سطح کشور به منظور افزایش کارآیی و مقابله جدی تر با پدیده شوم قاچاق کالا را به کارگرفته و حتی تلاش در توسعه هرچه بهتر آن برآیند.
دوم آنکه، محققان از ادبیات و مبانی نظری آن برای تبیین موضوعات مشابه بهره گیرند.
سوم اینکه، مراکز دانشگاهی و آموزشگاهی ناجا در صورت اثبات فرضیه های این تحقیق می توانند سایر ریشه های مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا را توسعه و پژوهش نمایند.
چهارم اینکه، کلیه دستگاههای دولتی و سازمان های مسئول در امر مبارزه با قاچاق کالا درکشور اعم از، درون و برون سازمانی به منظور آموزش کارکنان بعنوان چند واحد درسی برای مراکز آموزشی لحاظ کنند.
1-3-2)کاربردهای نتیجه پژوهش
از جمله کاربرانی که می توانند به عنوان استفاده کنندگان نتیجه چنین پژوهشی معرفی گردند عبارتند از:
– نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
– مراکز مطالعات و پژوهشی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
– پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز، پلیس آگاهی ناجا.
– دانشگاه علوم انتظامی امین.
– ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران.
1-3-3) جنبه جدید و نوآوری پژوهش(دلایل انتخاب موضوع)
نیاز ناجا به شناخت بهترین و مؤثرترین راههای مقابله با قاچاق کالا درکشور که دغدغه مسئولین ناجا بوده و رفع مشکلات موجود درون سازمانی و انعکاس موارد برون سازمانی در جهت تقویت، اصلاح و بکارگیری نمایند. از طرفی با توجه به اینکه به نظر می رسد تقریبا هیچ کار عملی قابل توجهی در خصوص اثربخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا صورت نگرفته بود، لذا پژوهشگر را بر آن داشت تا تمامی موضوعات مرتبط در مقابله را احصاء و از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته میزان اثربخشی هر یک از مؤلفه ها وشاخص ها را در مقابله با قاچاق کالا توسط پاسخ دهندگان بررسی و در نهایت نسبت به شناسایی و معرفی اثر بخش ترین بخش مدیریت انتظامی پرداخته تا در مقابله با قاچاق کالا توسط مسئولین بکارگیری نمایند. لذا ضرورت پرداختن به تحقیق فوق در راستای اتخاذ مدیریت انتظامی قوی و مؤثر در مقابله با قاچاق کالارا بررسی و تأثیر هریک از متغییر های مستقل را بر متغییر وابسته سنجش نماید.
1-4) اهداف تحقیق
– هدف اصلی:
هدف اصلی عبارت است از؛ شناسایی میزان اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا
– اهداف فرعی:
1- شناخت میزان اثر بخشی قوانین درمقابله با قاچاق کالا
2- شناخت میزان اثر بخشی تجهیزات در مقابله با قاچاق کالا
3- شناخت میزان اثر بخشی منابع انسانی در مقابله با قاچاق کالا
1-5) سئوالات تحقیق
برای جهت گیری بهتر تحقیق ،محقق می تواند سئوال اصلی تحقیق یا سئوال مادر را خرد کرده از درون آن سئوالات ویژه و اختصاصی را استخراج کند این سئوالات ناظر بر هر یک از ابعاد مسئله یا متغییر های توصیفی تهیه می شوند.
– سئوال اصلی :
میزان اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا چیست؟
– سئوال های فرعی:
1- میزان اثر بخشی قوانین درمقابله با قاچاق کالا چیست؟
2- میزان اثر بخشی تجهیزات درمقابله با قاچاق کالا چیست؟
2- میزان اثر بخشی منابع انسانی درمقابله با قاچاق کالا چیست؟
1-6) فرضیه ها
– فرضیه اصلی :
مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا تأثیر دارد.
– فرضیه های فرعی:
1- بین قوانین و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
2- بین تجهیزات و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
3- بین منابع انسانی و مقابله با قاچاق کالا رابطه وجود دارد.
1-7) قلمرو زمانی، قلمرو مکانی و موضوع تحقیق:
الف) قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این مطالعه کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا، کارکنان پلیس مبارزه با قاچاق پلیس آگاهی تهران بزرگ و معاونین و مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز نهاد ریاست جمهوری می باشند.
ب) قلمرو زمانی تحقیق: در این مطالعه از داده ها و اطلاعات حاصل از پرسشنامه در نیمه دوم سال 92 استفاده می شود.
ج) موضوع تحقیق: پژوهش حاضر تحت عنوان؛ بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا، مورد مطالعه شهر تهران بین سالهای 1390-1391 انجام شده است. مدیریت انتظامی به عنوان متغیر مستقل، که به سه زیر متغیر قانون، تجهیزات و منابع انسانی می باشند. قاچاققیمت: تومان

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید