پایان نامه ها

c (4396)

دانشکده مدیریت و حسابداری پايان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشتة مدیریت جهانگردی، گرایش برنامه ریزی توسعه اصول مکان یابی و امکان سنجی احداث پیست اسکی – مطالعه موردی: کوه گرین در منطقه گاماسیاب استان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4408)

دانشکدهی مهندسی مکانیک پایان نامهی کارشناسی ارشد رشته مهندسی هستهای (راکتور) بررسی پخش مواد رادیواکتیو از یک راکتور هستهای فرضی MW 5 در شرایط بهره برداری عادی و بعد از وقوع یک حادثه در سطح Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4397)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: مهندسی شیمی عنوان: اعمال پوشش نانوکامپوزیتی مقاوم، بر روی خطوط لوله انتقال گاز استان مازندران جهت جلوگیری از خوردگی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4398)

امکان‌سنجي مالي- اقتصادي استخراج معدن شن و ماسه – مطالعه موردي معدن شاه‌کوه دانشجو : دُرّه نوري استاد راهنما : دکتر حسن طائي استاد مشاور : دکتر محمد تاجي تابستان 1391 فهرست عناوينشماره صفحه فصل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4399)

دانشگاه مازندران دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری عنوان: ایدهی “شهر-فرهنگ” چارچوبی برای برنامهریزی شهر ایرانی-اسلامی (نمونهی موردی: شهر خوی) استاد راهنما: دكتر صدیقه لطفی استاد مشاور: Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4401)

دانشكده‌ی هنر و معماری پايان‌نامه‌ي كارشناسي ارشد در رشته‌ی شهرسازی (گرايش برنامه‌ریزی شهری) بازتعریف ساختار شهر استهبان با تاکید بر نقش سامانه‌ی سنتی پخشایش آب به كوشش: سید جواد حسینی‌نژاد استاد راهنما: جناب آقای دكتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4402)

دانشکده مهندسي پايان نامهی کارشناسي ارشد در رشتهی مهندسي هسته اي- راکتور بدست آوردن دو ضریب ایمنی قلب راکتور VVER-1000 با مجتمع سوخت های حلقوی به وسیلهی علی عرفانی نیا اساتید راهنما دکتر فرشاد فقیهی Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4403)

دانشگاه علوم انتظامی امین دانشکده فرماندهی و ستاد پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی عنوان بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا – مورد مطالعه تهران بزرگ1391-1390 استاد راهنما دکتر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4392)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری عنوان: ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی دادهها – DEA استاد Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

c (4404)

دانشکده علوم پایه-گروه زیستشناسی کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی عنوان: بررسی اثر بوریک اسید بر مورفولوژی و توان زیستی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت استاد راهنما: دکتر محمد حسین آبنوسی پژوهشگر: بنتالهدی موحدی نجفآبادی Read more…

By 92, ago